Our Partners

Register now for the Sales  Practical Training Work shop

  Testimonials

  Latest News

  • Psychological Counselling Class starts on December 16

   Psychological Counselling Class with practical training starts on December 16.

   December 6, 2017
  • 4 Days Spoken English Camp

   We are conducting 4Days SPOKEN ENGLISH camp which starts on 7th December. ഇംഗ്ളീഷ് സംസാരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവും ഉറച്ചതിരുമാനവുമുണ്ടങ്കിൽ വെറും നാല് ദിവസങ്ങൾകൊണ്ട് ആർക്കും ഇംഗ്ളീഷ് സംസാരിക്കാം. വെറും 500 വാക്കുകൾമാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇംഗ്ളീഷ് സംസാരിക്കാൻ പക്ഷെഗ്രാമറിനെപേടിച്ചും, പറയുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകുമോഎന്നോർത്തും നമ്മളിൽ മിക്കയാളുകളും അറിയാവുന്നഇംഗ്ളീഷ് വിഴുങ്ങിക്കളയുകയാണ് പതിവ്. *വേണ്ടേ നമുക്കുംഒരു മാറ്റം? എന്താ നമുക്കും കഴിയില്ലേ ഇംഗ്ളീഷ്സംസാരിക്കാൻ ?* തീർച്ചയായും കഴിയും, നാലുദിവസംപൂർണ്ണമായും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻതാങ്കൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ *ZOD Finishing*

   October 30, 2017
  • GETS Seminar on Nov 8

   QAI-UK GETS (Global English Language Training Service) Seminar on 8th November

   October 27, 2017